שיחות מוקלטות על המאמרים

שיחה מוקלטת עם מיכאל מירו על המאמר "נרטיבים ו"אמתות מדומות" בפרשת סנודן"
(ניתן במקביל לקרוא את המאמר בקישור הזה)

שיחה מוקלטת עם מיכאל מירו על המאמר "ההגיונות הסותרים בלמידה המקוונת"
(ניתן במקביל לקרוא את המאמר בקישור הזה)

שיחה מוקלטת עם מיכאל מירו על המאמר "תרומתן של תוכנות האנשה להתפתחות התרבות"
(ניתן במקביל לקרוא את המאמר בקישור הזה)

שיחה עם טל פבל ב"רדיו ארץ" על האי-שוויון באוליגרכיה המקוונת
שיחה עם מיקי מירו ב -People Broadcasting על אי השוויון באוליגרכיה המקוונת
(ניתן במקביל לקרוא את המאמר בקישור הזה)