שיחות מוקלטות על המאמרים
   

  List of all the Articles [HEB]:

2017 שיחות מוקלטות על המאמרים
          (0 Comments)
2001 The Digital Youth
          (11 Comments)
2001 Elders as Human Capital
          (4 Comments)
שיחות מוקלטות על המאמרים Print E-mail
Wednesday, 15 March 2017 11:55

שיחה מוקלטת עם מיכאל מירו על המאמר "נרטיבים ו"אמתות מדומות" בפרשת סנודן"
(ניתן במקביל לקרוא את המאמר בקישור הזה)

שיחה מוקלטת עם מיכאל מירו על המאמר "ההגיונות הסותרים בלמידה המקוונת"
(ניתן במקביל לקרוא את המאמר בקישור הזה)

שיחה מוקלטת עם מיכאל מירו על המאמר "תרומתן של תוכנות האנשה להתפתחות התרבות"
(ניתן במקביל לקרוא את המאמר בקישור הזה)

Comments
Add New
Write comment
Name:
Email:
 
Website:
Title:
Please input the anti-spam code that you can read in the image.