The Fluid Culture of the Internet
   

  List of all the Articles [HEB]:

The Fluid Culture of the Internet Print E-mail
Sunday, 15 June 2014 11:55

"אַל-תִּתְהַלֵּל בְּיוֹם מָחָר, כִּי לֹא-תֵדַע מַה-יֵּלֶד יוֹם" (משלי כז, א).

תרבות האינטרנט, שחלה בה התחדשות מתמדת של טכנולוגיות ואפליקציות, כבר אינה מבטיחה את התממשות החזון שלפיו המידע החופשי והקוד הפתוח של האינטרנט יצילו את העולם. מההיסטוריה הקצרה של תרבות האינטרנט אפשר ללמוד, שאין היא שומרת על ערכיה ועל אופייה לאורך הזמן: האנונימיות הלכה ונעלמה; העולם לא נהפך לשוויוני יותר או לדמוקרטי יותר; מעמד הביניים לא התעצם כלכלית; לא נפתרה בעיית הרעב העולמי, וגם הבורות והשחיתות הפוליטית נמשכות.

עידו קינן וג'וני זילברהמרת השכר ב"לייק" והפיכת הידע למוצר סחיר אפשרו לברוני האינטרנט לצבור עושר ולהתמזג במגמות העולמיות של גדילת האי-שוויון וריכוז הכוח בידי המעטים השולטים במידע. הסביבה הדיגיטלית, שבתחילתה הייתה נטולת חוק ונטולת פיקוח, הולכת והופכת לסביבה שבה הפיקוח, הצנזורה ו"האח הגדול" הופכים לדומיננטיים, ואשליית החופש והפרטיות הולכת ומתפוגגת.

המאמר הנוכחי מהווה מעין וידוי וירטואלי על השינויים שחלו בתפיסת העולם האינטרנטי לאורך 15 שנה כפי שהשתקפו ב-50 ממאמריי. נושאים רבים שכתבתי עליהם כבר אינם רלוונטיים, ואילו נושאים רבים אחרים קיבלו משמעויות שונות ואף מנוגדות.1

Comments
המכרה למשאב האנושי לקידום יזמו 2014-06-24 08:34:49

המאמר מציג את תרבות האינטרנט משלושה היבטים – דת המידע, השירה המודרנית והתרבות הנומרית
(16.6.2014)
Tal Pavek 2014-06-20 13:56:40

טל פבל תייג את המאמר בפייסבוק
"כרגיל מאמר מרתק של יעקב הכט"
מנחם ארגוב 2014-06-19 05:50:50

...אני מביע את הערכתי על רמת המאמר והיכולת לראות את ההשלכות הרבות על התרבות והתהליכים החברתיים שהתחוללו בה בעקבות האינטרנט.
אורי הורביץ 2014-06-17 15:13:22

איך תופסים את הנהר בשיטפון? אני זוכר את ההרצאה הראשונה ששמעתי באוניברסיטה בלימודי היסוד -- 'מבוא לפילוסופיה היוונית' שם נתן רוטנשטרייך סיפר בהרחבה על המשפט של תאלס "הכל מים", ותיאר אותו כתחילת החשיבה המודרנית על תהליכים. אז נראה לי שגם כאן ישנה האמירה הזו, ואני מתחיל להבין מדוע אתה כנראה נרתע מלגבש ספר שירכז חלק ממה שלמדת והתמחית בנושא העצום הזה.
בתיה 2014-06-17 15:10:38

לא כל אחד מסוגל "לסכם ולבקר" את עצמו....
נאורה 2014-06-17 16:58:29

זה מאמר מעולה. ממש מבטא את התרשמותי העכשווית ביותר, קשה להודות בטעויות קונספט וקשה לוותר על חלומות של אידיליה. כך אולי הרגישו החלוצים, הציונים.
עמי סלנט 2014-06-17 15:07:47

מאמר מעמיק !! וגם חשוב !!
הפצתי בכל ערוצי האינטרנט ועוד היד נטויה
Only registered users can write comments!