Randomization, Determinism and the Internet Culture
   

  List of all the Articles [HEB]:

Randomization, Determinism and the Internet Culture Print E-mail
Saturday, 10 August 2013 11:55

תקציר

אנו חיים בתרבות הנמצאת בתהליכי התהוות חברתיים שיש בהם סימביוזה מוזרה בין אקראיות לדטרמיניזם, תוהו ובוהו של סוגי סדרים השונים זה מזה ואף מנוגדים זה לזה.

ההתייחסות לתהליכי האקראיות החלה עוד לפני עידן המחשבים, בחקר תופעות של אי-סדירות בטבע שאינן ניתנות לניבוי, אולם הטכנולוגיה החדשה מאפשרת להתמודד עם היבטים חדשים של המציאות שלמדע לא היו פתרונות בעבר.

התפיסה המדעית שרווחה עד לגילויים המדעיים באמצע המאה העשרים, התבססה על תכונת הסיבתיות, ולפיה אין אירועים המתרחשים "בלי סיבה". המעבר מתמונת עולם דטרמיניסטית לתמונת עולם אקראית יותר התבטא בתיאוריית הכאוס (Chaos Theory – CT) והגיאומטריה הפרקטלית (Fractal Geometry), המוכיחות כי גם באי-סדר כביכול יש סדר, שלא נצפה מראש. כך למשל בתופעות פיזיקליות מורכבות הקשורות לגוף האדם ולמוח האדם, למושבות של נמלים וחיידקים, או לשוק המניות. תאוריות אלו מצביעות על פיצולים אקראיים בתחומי התרבות והחברה, האמנות והבידור. מצבים של חוסר ודאות, חוסר איזון וחוסר רציפות הם שלב חשוב בשגשוג היזמות והיצירתיות של היחיד, החברה, הכלכלה והתרבות.

האינטרנט הוא מקרה מובהק המדגים את התפתחותה של האקראיות, כפי שיוצג במאמר הנוכחי.1

Comments
Add New
תרצה 2013-09-08 10:58:28

המאמר מציג בצורה בהירה את התזה והמתח הקיים בתחומים רבים בימינו בין המובנה והליניארי לבין האקראי, אפקט הפרפר וציוץ הטוויטר כהמחשה לכך.
יש לכך יתרונות אך גם חסרונות ואני מניחה שתעסוק בכך בעתיד.


תרצה
ד"ר אלון הסגל 2013-09-05 10:37:30

....קראתי את מאמרך האחרון וכרגיל אני נעזר בו לאקדמיה.
אמיל (19.8.2013) 2013-08-19 09:09:05

מדהים! אין לי מלים . נדמה לי שכבר אמרתי לך שכל מה שאתה חוקר וכותב על העולם הדיגיטלי המודרני הוא הראי החד ביותר של החברה והתרבות העכשווית בכלל– אולי עתידית.
אני נזכר מלימודי באפיסטמולוגיה בעקבות הכותרת שלך: JACQUES MONOD היה ביולוג ופילוסוף ידוע שגם קיבל פרס נובל על התאוריות של שילוב אקראיות ( CHANCE ) וחוקיות בביולוגיה המודרנית.
למיטב זכרוני הוא התבסס על הפילוסוף היווני DEMOCRITIUS שאמר שכל מה שמתרחש ביקום הוא פרי של אקראיות וחוקיות. זה בוודאי מרחיק לכת ונכון לגבי כמעט כל תחום שחושבים עליו – מה חלקו של הדטרמיניזם ומה חלקו של אירועים אקראיים .
צביה אלגלי (17.8.2013) 2013-08-17 14:18:20

כמו תמיד, אני מתענגת על עושר החיבורים האסוציאטיביים שמסתובבים אצלך בראש, הנובעים מידע עשיר והיכרות עם העולם הסבוך של האינטרנט ועם מגוון של עולמות אחרים.
עמי סלנט (16.8.2013) 2013-08-16 21:49:01

מאמר מאד מעמיק!! כל הכבוד !! יופץ מחר בכל הרשתות.
אורי הורביץ (16.8.2013) 2013-08-16 20:42:29

המאמר ששלחת מלא וגדוש בחכמה ודעת, כרגיל. העומק רב מאד. ושוב נראה לי שזהו גרעין של ספר ואיננו בחזקת מאמר. אבל מכיוון שבכל זאת היית מוגבל במתכונת של מאמר, נדמה לי שיצא שהקשר בין המגמות הכלליות של התרבות והחברה לתכונות של רשת האינטרנט לא תמיד ברור - בוודאי נאלצת להסתמך על החומר הקודם שפרסמת.
Gustavo Mesch (16.6.2013 2013-08-16 20:38:41

מאמר מאד מעניין, אהבתי מאד את השימוש במושג של אקראיות. קשה לי להגיב כי זה chaos theory שהיא מאד מעבר ליידע שלי. יחד עם זאת, אני תוהה בה כל הזמן כשאני מנסה להסביר את צורת הארגון החברתי שאתה מזכיר שמבוססת על רשתות. רשתות עדיין נראות לי כבעלות תכונות נסתרות בעיקר התכונות שיכולות לסייע לאיש מדעי החברה להבין את פעולתן. לכן אני גם רואה בהם כבעלות אקראיות מסוימת או רבה כל עוד לא גיליתי את חוקיותם. ואולי זה המפתח כל עוד אנו מתקשים לגלות את חוקיותם אז הם אקראיות במדיה רבה לעין הבלתי מפותחת שלנו
Write comment
Name:
Email:
 
Website:
Title:
Please input the anti-spam code that you can read in the image.