The Era of the Prosumer following the Wave of Protests
   

  List of all the Articles [HEB]:

The Era of the Prosumer following the Wave of Protests Print E-mail
Sunday, 10 June 2012 11:55

גל המחאה שהתעורר בקהילות המחאה הפוליטיות והאזרחיות בשנת 2011 הוא אירוע מכונן שחולל שינוי במודעות של אנשים לגורלם ולעתידם ובהתנהגות הצרכנית. המדיה החדשה המלווה את גל המחאות מספקת למשתמש פלטפורמת שידור אישית המסייעת להתעצמותו של "האני הפוליטי" 1(Political Self), ובמקרה שלנו גם של "האני היִצרַכני" (Prosumer Self). "האני היצרכני" ערני יותר כלפי החיים, ומודע ליכולתו להשפיע על העולם הצרכני.

גל המחאות שהחל בקהילות מחאה של צרכנים, התפתח גם ל"כוח חברתי חדש" (The New Social Power) הדורש לא רק הוזלת עלויות של מוצרים ושירותים אלא גם הקטנת המעורבות בעיצובם, בטעמם, בייצורם ובשיווקם. ה"יצרכנות" (יצרנות + צרכנות) מתארת תופעה של טשטוש מערכות היחסים בין היַצרנים לצַרכנים, שהתעצמה עם עלייתן של הטכנולוגיות החדשות והרשתות החברתיות. ליצרכנות סוגים רבים, ביניהם יצרכנות תאגידית ויצרכנות וולונטרית. בעוד היצרכנות, המונעת על ידי התאגידים, באה לידי ביטוי למשל ביישום המודלים של "מיקור ההמון" (Crowd Sourcing) ו-Wikinomics, הרי היצרכנות הוולונטרית, המונעת על ידי הצרכנים, באה ליד ביטוי במודלים של "שותפות צרכנית" (Collaborative Consumption), כמו בקבוצת הרכישה של 2Alpha Buyer.

גל המחאות העלה מחדש היבטים נוספים, כמו היצרכנות הנובעת מהריאקציה לסגנון החיים ה"היפר-צרכני" (Hyper-Consumption) או מתפיסת עולם ערכית של "הנזירים החדשים" (New Monasticism).

היבט נוסף של היצרכנות המוּנעת על ידי הצרכנים, קשור ל"כלכלת הכוונה". יצרכנות זו מעצבת את אופיים ואת צורתם של המוצרים הנדרשים על ידי הצרכנים על סמך מידע שנצבר באמצעות הרשתות החברתיות, בעוד התאגידים, שאינם שוב בעלי המונופול על המידע, נאלצים להיענות לביקושים המיוחדים של הצרכנים Searls 2012)).

מאמרנו עוסק בעיקרו בהתפתחותה של היצרכנות הנובעת מסביבות ה- Web 2.0ואינו מתייחס לשינויים בעולם השיווק והפרסום.

Comments
דר ארז כהן (2017) 2017-11-17 16:50:50

אוניברסיטת בן גוריון
מופיע ברשימה הביבליוגרפית בקורס של דר ארז כהן (2017) "מדיה חדשים- שימושים, צרכנים ויצרנים"
שעור "תוכן גולשים" 2013- 2014
ד"ר עידית מנוסביץ בית הספר לתק 2014-08-02 14:28:16

דיון על המאמר
http://www.netanya.ac.il/Schools/CommunicSchool/CoursesPrograms/CoursesSeminars/Electives/Pages/User-generated.aspx
רשתות חברתיות בראי מדעי החברה 2014-02-25 05:25:49

המאמר מופיע בקובץ "רשתות חברתיות בראי מדעי החברה" בעריכת מעטוף אפרת
http://tracks.roojoom.com/u/efratmima,357/rshtvt-khbrtyvt-bry-mdy-hkhbrh-2,5092

רשתות חברתיות בראי מדעי החברה 2014-02-24 17:28:15

המאמר מופיע בקובץ "רשתות חברתיות בראי מדעי החברה" בעריכת מעטוף אפרת roojoom
http://tracks.roojoom.com/u/efratmima,357/rshtvt-khbrtyvt-bry-mdy-hkhbrh-2,5092
אוניברסיטת בר- אילן -ביה"ס לת 2014-01-02 10:20:15בשיעור של פרופ' שמואל ליימן-ווילציג:

תקשורת חדשה:טכנולוגיה וחברה"
מס'63-007-01
שנת לימודים: תשע"ד
ארכיון The New Com מבית אנ 2013-10-07 06:26:05

מצוטט בכתבה של אבי ויס " המחאה החברתית בעידן הדיגיטאלי"
http://212.199.115.173/~thecom/index.php?dir=site&page=articles&op=item&cs=16486&langpage=heb&category=6
המכללה האקדמית נתניה 2013-10-07 06:02:48

במקורות לשיעור של ד"ר עידית מנסוביץ "תוכן גולשים" (תשע"ד) 2013
http://www.netanya.ac.il/Schools/CommunicSchool/CoursesPrograms/CoursesSeminars/Electives/Pages/User-generated.aspx
"כמוני" חברים לבריאות 2013-08-15 18:47:03


מצוטט בבלוג של ד"ר דינה ראלט
(9.7.2012) "כוחה של החברתיות ברשתות לקידום הבריאות"
http://www.camoni.co.il/index.php?idr=402&pid=15259
.PressAbout 2013-04-29 08:53:35

מומלץ לקריאה באתר
http://pressabout.us/car2go.co.il
"צעירים ומדיה דיגיטליים"
החוג לתקשורת, אורנים - המכללה 2012-11-29 13:51:36

מופיע ברשימת המקורות לקורס "צעירים ומדיה דיגיטליים" שנתן בשנת 2013
על ידי ד"ר מירה פוירשטיין החוג לתקשורת, אורנים - המכללה האקדמית לחינוך,
Delicious 2012-07-08 12:17:29

sigalitvardi saved this link
June 13, 2012
http://delicious.com/sigalitvardi
StarTweet - טוויטר של מפורסמים 2012-07-08 12:07:26

startweet.co.il/?tweets=Navainbar
נאוה עינבר. מה זה יצרכנות ווירטואלית ? מוזמנים לקרוא את המאמר עידן היִצרַכנוּת בעקבות גל המחאות החברתיות, מאת ד"ר יעקב הכט.
http://t.co/eTf2s6mC.
נאוה עינבר 2012-07-08 12:02:51

מה זה יצרכנות ווירטואלית ?מוזמנים לקרוא את המאמר עידן היִצרַכנוּת בעקבות גל המחאות החברתיות, מאת ד"ר יעקב הכט. http://t.co/eTf2s6mC
מגיד עתידות
נאורה 2012-06-17 08:58:36

המאמרים של יעקב מעניינים לא רק בניתוח הרחב והמעמיק, אלא גם משום שהם מתממשים מול עיננו במציאות. זה מרתק.
דר שי הרשקוביץ 2012-06-17 04:33:36

...המאמר מעניין מאוד ואני בהחלט מסכים עם השורות התחתונות...
בתיה 15.6.2012 2012-06-17 04:26:22

אהבתי את המאמר, גם אינפורמטיבי, גם חדשני וגם ישום הבלתי פורמאלי...ועד יותר נוכחותה של
ארגנטינה וכו.....תרומתה של הלטין-אמריקה... כתוב ברור ומושך לקריאה

אורי ה. 2012-06-17 04:23:21

מזמן לא קראתי מאמר עמוק וחשוב כל כך
מגזין הקישורים הסמויים מן העין 2012-06-17 04:19:53

גיליון מס' 141 , 12 ביוני 2012
...מאמר חדש ומרתק של חוקר התרבות הדיגיטלית ד"ר יעקב הכט ...
עמי סלנט
Only registered users can write comments!