The "Twitter Revolution" as a Political Myth
   

  List of all the Articles [HEB]:

The "Twitter Revolution" as a Political Myth Print E-mail
Saturday, 10 September 2011 11:55

עם סיום כתיבת המאמר הנוכחי החלו מחאות חברתיות בהיקפים חסרי תקדים בישראל. המניעים למחאה החברתית בישראל ובעולם כולו הם בעיות חברתיות מצטברות שהחלו עוד לפני עידן הרשתות החברתיות המקוונות, כגון הטוויטר, הפייסבוק וה-YouTube, אך אין ספק שאלו מסייעות להצלחתן של תנועות המחאה.

המאמר שלפניכם אין עניינו בשיח על מקומן של הרשתות החברתיות ככלל כמחוללות מהפכות חברתיות, אלא בהתפתחותו של מיתוס פוליטי המתייחס ל"מהפכת הטוויטר", כפי שעלה במקרה של השתלבות רשת האינטרנט בדיפלומטיה האמריקנית.

Comments
מעריב - nrg 2014-01-02 10:03:06


מצוטט במאמר של סיני גז: "הסנאט יכריע: האם הנשיא יוכל לסגור את האינטרנט"?
(4.7.2012)
המרכז הישראלי לרשתות ודמוקרטיה 2011-12-29 17:50:37

מאמר מומלץ
http://www.netdemocracy.org.il/copy%202%20of%20home.html?v=52027411028
Merlot 2011-12-19 11:12:05

מופיע ברשימת האתר של MERLOT - קהילה פתוחה מקוונת שמיועדת לאנשי סגל וסטודנטים בחינוך הגבוה ברחבי העולם ומאפשרת להם לשתף מקורות מידע
http://www.merlot.org/merlot/viewMaterial.htm?id=608769
פרופ' גוסטבו מש 2011-12-17 23:08:24

אני מודה שבעניין של "מהפכת הטוויטר, קראתי ושמעתי כל כך הרבה שטויות שקריאת המאמר שלך היתה מרעננת ומעוררת חשיבה רצינית. במיוחד שדאגת להציג בצורה ברורה טענות המבוססות על יידע סוציולוגי. אני חייב לומר שלא רק שמחתי לקרא את המאמר אלה שהוא יהיה חלק של אותו אוסף קטן שאני קורא יותר מפעם אחד ...כי הוא מעורר בי מחשבות רבות על תנועות חברתיות, גיוס קולקטיבי ותרבות דיגיטלית במספר קטן של עמודים.
פרופ' גוסטבו מש (11.12.2011)
המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומר 2011-12-08 15:50:11

ברשימת המקורות בקורס "יסודות התקשורת הדיגיטלית" (סמסטר קיץ תשע"א)
הניתן על ידי גב' יעל וייה ומר טל ירון
המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון.

דיון במאמר הביקורת של יעקב הכט "מהפכת האינטרנט כמיתוס פוליטי" (29.11.2011)
http://buzz.arieluc.org/files/syllabus/simusi_mhsiv_3311910.doc
עמי סלנט – ספן ודייג באינטרנט 2011-11-26 16:59:39

מגזין הקישורים הסמויים מן העין. הפלגה מס' 128 (25.11.2011)
מיתוסים בחברה הדיגיטלית : מי שחושב שמיתוסים התפתחו רק בחברות מסורתיות ובימי הביניים כנראה טועה. גם בעידן שלנו מתפתחים במהירות מיתוסים . כך לדוגמא, מוכיח חוקר התרבות הדיגיטאלית ד"ר יעקב הכט, כי הרשתות החברתיות אינן מחוללות מהפכות חברתיות, אלא מקדמות את ההתפתחות של מיתוס פוליטי המתייחס ל"מהפכת הטוויטר", כפי שעלה במקרה של השתלבות רשת האינטרנט בדיפלומטיה האמריקנית.
Dr. Oren Golan 2011-11-22 16:45:57

I read it. I just don't have anything to add . There is a discrepancy between the issue of diplomacy and the mid-eastern upheavals (the twitter revolution) that I don't think was bridged well enough. I loved the focus on the different "twitter revolutions" and the information you provided the readers about the institutional response of the state as well as your arguments to debunk the 'twitter myth'. All in all its draws the reader in and is a good article.
דר יאיר גלילי המכללה לחינוך ג 2011-11-22 15:16:19

המאמר מרתק!
תודה. Yair Galily PhD
דר אברום רותם 2011-11-22 13:04:35

נהדר! סוף סוף משהו אמיתי מבין התפיסות השגויות והדי-אינפורמציה לגבי מקום המגיה החברתית במהפכות באשר הן...
אברום רותם :>) 14.9.2011 avrum@avrumrotem.com
חני קומנשטר שוורץ 2011-11-22 13:00:18

קראתי את מאמרך ומצאתי אותו מעניין ומושקע. תודה לך.
חני קומנשטר שוורץ. סטודנטית לדוקטורט בתחום רגולציית טלקום ומדיה
ד"ר תרצה הכטר 2011-11-22 12:58:55

קראתי את המאמר שלך על "מהפכת הטוויטר" כמיתוס פוליטי, תוצר של מחלקת המדינה והדיפלומטיה בארה"ב, וחלק משורה שלמה של מיתוסים פוליטיים.
אני בהחלט מסכימה שכאשר לשלטונות הממסדיים יש מטרה להכתיב את סדר היום ולהקנות לו משמעות המשרתת אותם, הם משלבים בשיח רטוריקה המעצבת את המציאות בכיוון הרצוי להם (במקרה זה המציאות הטכנולוגית) ומייחסת לה דברים שלא היו ולא נבראו.
יפה מאוד!
Hechter, Tirza September 21, 2011
עמי סאלנט מידען ראשי של מכון מ 2011-11-22 15:15:51

לא בכדי נכלל המאמר שלך על טוויטר כמיתוס פוליטי ברשימת חומרי הקריאה למשתלמים הלומדים אצלי בקורסים בלמידה מרחוק .
זהו מאמר בהיר ומעמיק ממנו ניתן ללמוד רבות על התפתחות המיתוסים גם בחברה הדיגיטלית . הכתיבה היא בהחלט באוריינטציה מחקרית.
במגזין הבא של הקישורים הסמויים מן העין שאני מתכנן להוציא לאור השבוע יופיע המלצה לקריאת המאמר .
בהערכה,
עמי סלנט
מידען ראשי של מכון מופ"ת
Only registered users can write comments!