"The Good Samaritan, The Bystander and The Stranger in Online Organizations
   

  List of all the Articles [HEB]:

"The Good Samaritan, The Bystander and The Stranger in Online Organizations Print E-mail
Sunday, 04 March 2007 11:56
חדירתן של טכנולוגיות-התומכות-שיתוף הביאה לטלטול ולשנוי מהותי בפעילותם של ארגונים וביכולת התפוקה שלהן. כיום, חברות רבות מתירות לעובדיהם להגדיל את המגע המתנהל בתוך ומחוץ לארגון, באמצעות תוכנות חברתיות, המעודדות שיתופי פעולה. יחד עם זאת, ארגונים רבים אינם ממצים את התכונות החדשות המוצעות. יתרה מכך, הם אף מגבילים באופן אקטיבי את השימוש בהן מנימוקים שונים. מאמר זה מבקש לדון במושגי השיתופיות בארגון, בחסמים להתפתחותו ובמודל הממיין את הטיפוסים הפתולוגיים והיצרניים של הטמעת המעורבות החברתית של ארגונים באינטרנט. באופן זה המאמר מצביע על אסטרטגיות שונות בהן נוקטים ארגונים ביחסי הגומלין שלהם ברשת. אלה באים לכדי ביטוי בתרומה אקטיבית לשיח באינטרנט ('השומרוני הטוב'); במגע חד כיווני עם תכני הרשת ('המשקיף'); ובניכור כלפיו (ה- 'זר').
Comments
Add New
wiki.co.il 2014-01-02 09:57:13

28.12.2009)
בערך "תרומת השיתופיות ללמידה" בפרק טכנולוגיות שיתופיות המסייעת לקידום הלמידה ציטוט מתוך המאמר
ערך "תרומת השיתופיות ללמידה"
wiki.co.il 2013-05-20 10:04:40

ציטוט בפרק הדן על "טכנולוגיות שיתופיות המסייעת לקידום הלמידה".
של מי הבלוג הזה לעזאזל?
וובסטר – הבלוג של חנן כהן 2013-04-28 10:53:32


....כדאי גם לקרוא אצל ד”ר יעקב הכט על ‘השומרוני הטוב’, ‘המשקיף’ ו- ‘הזר’ בארגון המתקוונן, מעורר מחשבה ומלמד. ולפעמים, זה קורה, ולא רק לאחד. יכול להיות שמדובר במשהו רציני, ונשאלות שאלות רבות: של מי? עבור מי?. ואפילו, יש כבר המנון לבלוגר שכותב בלוג שאיש לא קורא..
http://webster.co.il/2007/03/22/379/
wiki.co.il
Anonymous 2012-03-30 18:27:23

wiki.co.il
מצוטט בערך "תרומת השיתופיות ללמידה"
MERLOT 2012-01-24 09:59:13

מופיע באתר של MERLOT - קהילה פתוחה מקוונת שמיועדת לאנשי סגל וסטודנטים בחינוך הגבוה ברחבי העולם ומאפשרת להם לשתף מקורות מידע
http://www.merlot.org/merlot/viewMaterial.htm?id=618267
יגאל חמיש 2011-11-23 10:13:46

מופיע בבלוג של יגאל חמיש " מס"ע - מסעות, סיפור-סיפורים ועסקים
"http://www.yigalchamish.com/blog/?p=30323
"...כדאי גם לקרוא אצל ד"ר יעקב הכט על 'השומרוני הטוב', 'המשקיף' ו- 'הזר' בארגון המתקוונן, מעורר מחשבה ומלמד..."
אוניברסיטת חיפה - הספרייה 2011-11-23 10:12:43

מופיע ברשימת המאמרים על הון חברתי, ניהול ידע, ארגונים - אוניברסיטת חיפה - הספריה
http://lib.haifa.ac.il/mesila/knowledge/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=39
Anonymous 2009-11-17 14:15:14

מצוטט בגוף הויקי על "שיתופיות מהי" שנכתב על ידי חיה שלום ואסנת דגני במסגרת "קהילת ניהול ידע של המכללה האקדמית בית ברל, התוכנית לניהול מידע"
link:http://kmbb.a.wiki.co.il/index.php/שיתופיות_מהי
Anonymous 2009-10-27 08:41:44

ברשימה המקורות של אזי לב-און אודות ההשלכות החברתיות והפוליטיות של האינטרנט
link:http://homepages.nyu.edu/~el322/HebrewPieces.doc
Write comment
Name:
Email:
 
Website:
Title:
Please input the anti-spam code that you can read in the image.