E-Language Wars: "Written Text" in Online Discourse
   

  List of all the Articles [HEB]:

E-Language Wars: "Written Text" in Online Discourse Print E-mail
Wednesday, 24 August 2005 11:56
במאמר זה יבחנו ההסברים של התנועה למיסוד הכתיבה באינטרנט. התבוננות בהסברים אלו יאפשרו דיון בזירה חדשה של מאבק על הספירה הפרטית והציבורית בעידן הנוכחי. במסגרתה, לא זו בלבד שערוצי השיח מורחבים, אלה אפשרויות הבחירה בין קודים שונים של שיח מוגדלים ובכללם אפשרויות המשחק בין כתיבה פורמליסטית-מסורתית, כתיבה פרופסיונאלית האופיינית לאנשי מקצוע או כתיבה בלתי פורמאלית.
Comments
Add New
מעברית לעברית
מנהל חברה ונוער 2013-10-10 11:19:50

גיליון מס' 103 אדר ב תשע"א
היגד מס' 5: הגלובליזציה והשימוש באינטרנט מטשטשים את הגבולות בין מדינות ושפות, והשימוש באנגלית, השפה הבינלאומית, יגבר וידרדר את השפה העברית" מתבסס על ציטוט מהמאמר.

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Noar/Templates/KorotChaim.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7B5BE2C2AB-1FD8-434D-AE60-23F18DC19B8D%7D&NRORIGINALURL=%2FEducationCMS%2FUnits%2FNoar%2FActualia%2FAlSederHayom%2Fgilayon103.htm
ד"ר אסתר שלי-ניומן האוניברסיט 2011-11-22 13:23:29

50515 תקשורת לשונית - סמסטר ב' תשס"ו - ד"ר אסתר שלי-ניומן. תקשורת, האוניברסיטה העברית
Anonymous 2010-05-04 08:28:40

המאמר מופיע ב"רכס פרויקטים חינוכיים" - ספר המיועד לתלמידי תיכון הניגשים לבחינת הבגרות בלשון. המחברות של הספר הן: ד"ר דולי לוי ומאיה דלל.
Anonymous 2009-10-26 22:11:44

מתי"א יבנה על"י: השתלמות בנושא "הגשר משפה דבורה לשפה כתובה - לימור ניקנם , מדריכת שילוב"
link:http://orianit.edu-negev.gov.il/matiayavne/cp/homepage/hestalmoyot.htm
Anonymous 2009-10-26 22:11:03

בבילוגרפיה: היידי הלוי " יסודות השפה הדיגיטלית" - מבוא לתרבות הדיגיטלית
Anonymous 2009-10-26 22:10:55

"קראתי בשקיקה את מאמרך ואני מתביישת לומר שקראתי אותו בעיניים של ילדה בורה, ולמדתי חומר חדש.אני לא יכולה להעיר דבר, שכן כל הנושא היה חדש עבורי 27.3.2005)...
Anonymous 2009-10-26 22:10:11

בדיון על ההיפרטקסט בפורום של מכון מופת (מורי הסמינרים למורים).. על צד נוסף במאבק על השפה בשיח המקוון, השפעתה והשלכותיה, כותב ד"ר יעקב הכט במגזין רשת של איגוד האינטרנט הישראלי. בסיפא של דבריו הוא כותב:
"מלחמת השפות הדיגיטאלית אינה שונה במהותה ממאבקים אחרים המאפיינים את המודרניות בחברה. ההסברים להתהוותה יכולה להיות דומה לאלו הדנים בתנועות שונות הקוראות תגר על הקדמה, דוגמת התנועות הפונדמנטליסטיות המקדשות את המסורת ומשלבות פרשנות מודרנית ומסורתית גם יחד בפעילותן (Eisenstadt 2002) . כך גם התנועות הקוראות להשבת התחביר הכתוב לאינטרנט, משלבות בקרבן ביקורת שמרנית כתגובה לתופעה חדשנית. דרך זו מאפשרת להסביר את המאבק המתמשך בהתפתחות החברה המתקיימות זו בצד זו בעת ובעונה אחת כותבת לאה זקס (14.4.2005).
Anonymous 2009-10-26 22:09:45

אופייה של ההתפתחות ... ביקורתה של לאה זקס :"המאמר עצמו מאופיין בשני אפיונים חשובים של מאמר דיגיטאלי מקוון:
א - הוא מכיל רשימת מקורות חשובה מקושרת. ב - הוא שוזר הערות והסברים בתוך בועות צפות. יחד עם זאת, התפישה המנחה שלו היא עדיין כתיבה ליניארית מסורתית. על כך מגיבה (22.4.2005)...מעניין לקרוא את הציטוטים שהביאה לאה ממאמרו של יעקב הכט.. העניין הוא לא רק מצד תוכנו, אלא גם מצד עצם התופעה. מעניין, שוויכוח ישן-נושן בין מתנגדי השינויים לבין חסידיהם – טרם הסתיים ....
Anonymous 2009-10-26 22:09:20

תרגיל למורים (?)השימוש שבשפה הדיגיטאלית מעצימה את מקומם של אקטורים (למשל, בני נוער) ואילו השפה הנורמטיבית מחזקת את מקומם של מבני כוח קיימים (מבוגרים, משכילים וקבוצות בעלות "הון תרבותי...
link:http://orianit.edu-negev.gov.il/matiayavne/cp/homepage/regFiles/מלחמת%2520השפות%2520הדיגיטאלית.doc+יעקב+הכט&hl=iw&ct=clnk&cd=128&gl=il
Anonymous 2009-10-26 22:07:52

ממליצות: לקריאה אילנה מסט וחנה מורג " שפה כתובה בסביבה מתוקשבת" משרד החינוך מחוזי - חיפה מרכז מחשבים
link:http://www.linet-pro.net/nodeweb.asp?t=25247
Anonymous 2009-10-26 22:07:22

ממליצות :ד"ר אסתר בורוכובסקי בר אבא וגב' יפית קדמי בהרצאה על ייחודה של הSMS-ית. כנס אורנים השישי "העברית שפה חיה" (פברואר 2007.).
link:http://www.oranim.ac.il/site/heb/General.aspx?l=5&id=6455
Anonymous 2009-10-26 22:06:47

ביבליוגרפיה לסמינר על התרבות הדיגיטאלית של ד"ר אורלי תורג'מן-גולדשמידט מאוניברסיטת בר אילן.
link:http://meshulav.biu.ac.il/silibosim/74-431-01-2008.doc
Anonymous 2009-10-26 22:05:21

מלחמת השפות הדיגיטאלית מערך שיעור ללא כותרת
link:http://orianit.edu-negev.gov.il/matiayavne/cp/homepage/regFiles/מלחמת%20השפות%20הדיגיטאלית.doc
Write comment
Name:
Email:
 
Website:
Title:
Please input the anti-spam code that you can read in the image.