Virtual Democracy and the Public Sphere as a Fourth Sector
   

  List of all the Articles [HEB]:

Virtual Democracy and the Public Sphere as a Fourth Sector Print E-mail
Sunday, 07 December 2003 22:04
חסם מרכזי של הדמוקרטיה בת זמננו היא הקושי בהשתתפות של קבוצות ופרטים רבים בתוכה, ויכולתם ליטול חלק בשיח הציבורי. למרות ההבטחה, השימושים המגוונים שמאפשרת תקשורת מתווכת מחשב לא הצליחה עדין וכנראה שגם לא תצליח בעתיד להחזיר את רעיון הדמוקרטיה במובן של השתתפות מירב האזרחים בפעילות הפוליטית והאזרחית. ביטוי לכך ניכר בירידה בתודעה הפוליטית של אזרחים, כפי שמסתמן בשיעורי הצבעה והשתתפות בפעילויות אזרחיות ופוליטיות בארה"ב (Levine 2002). ירידה זו נמשכת גם כאשר האינטרנט המשיך להוות, לדעת רבים, מנגנון מבטיח להעצמת ההשתתפות בזירה הציבורית הדמוקרטית. יחד עם זאת, מעמידה תקשורת מתווכת המחשב (CMC) אפשרות לקיום קבוצות שיח ייחודיות, אשר אינן תלויות במגזרי החברה הקיימים (כלכלה, ממשל וחברה אזרחית). קבוצות אלו עשויות להפרות, לקדם ואולי אף להוות מנגנון מוסרי לכלל מגזרי החברה, ובכך לסייע להסתגלותה של המערכת הדמוקרטית למסד את המתחים הטבועים בחברה הפוסט מודרנית. המרחב הווירטואלי כמגזר חברתי רביעי, איננו מהווה שיקוף ושכפול של מערכות הכוח, המוסדות והתנועות החברתיות המאפיינות את חברת ה"אוף ליין" המוכרת, ולכן מתאים המרחב לקיים בו שיח מתמיד לפחות ברמת התודעה, ללא כבלי כפיה חברתיים ותוך התעלמות מלוגיקת השוק ומכוחות פוליטיים. המייחד שיח מסוג זה הוא בחוסר מיסודו, בהתחדשותו המתמדת, בתהליכיו המורטוריים ובהיותו מנותק באורח סימבולי מחיי המעשה, בכך הוא שונה באופן מהותי מהשיח המתנהל בשלושת המגזרים החברתיים הקיימים. מימושם של תנאי השיח הווירטואליים עונים במידה רבה גם לתנאים האידיאליים של השיח הציבורי הדמוקרטי שהציע הברמס (1989 Habermas).
Comments
יישומי אינטרנט אישיים בשירות ח 2015-01-27 09:40:38


עמוד 58 הערה 326 2014
http://in.bgu.ac.il/icqm/DocLib1/Complete_PhD_26Aug14.pdf
אוניברסיטת בר- אילן (15.7.11) 2012-01-24 21:07:45

לדיון בקורס Electronic Governance 70-755תחת הכותרת
e-Participation, e-Campaigning, e-Activism
http://www.mba.biu.ac.il/syllabus/data/755.pdf
Anonymous 2009-10-26 21:34:37

ציטוטים: יעלי "מראה מראה שעל הקיר" מופיע ב"האלמנט -פורום "לעט עתה", אנתולוגיה, גליון מס' 2 (אוקטובר 2003 )
link:http://us.geocities.com/the_elemment/october2003/no38.html
Anonymous 2009-10-26 21:33:58

מחשבים ואינטרנט אינטרנט - שאלות ותשובות אני מעוניינת לדעת פרטים והגדרה של המושגים הבאים וכן היכן אוכל לקבל מידע נוסף בעברית על נושאים אלו (רצוי מהאינטרנט) : ת e-politics , e-governments, e-democracy
link:http://www.kol.co.il/pub/showByCat.asp?catID=209&page=8&numofrec=10
Anonymous 2009-10-26 21:32:53

מומלץ: ד"ר עטרה פרנקל-פארן סמינריון: "אינטרנט: איך לא ליפול ברשת" בר-אילן
link:http://www.biu.ac.il/SOC/soclib/socilStudies/frenkelfaran520.doc
Anonymous 2009-10-26 21:32:24

מומלץ: פרופ' שמואל ליימן-ווילציג "התקשורת כציר בפוליטיקה, בכלכלה ובחברה במאה ה- 21 בר-אילן".
Anonymous 2009-10-26 21:32:06

מומלץ: מנהל חברה ונוער גיליון חודש יוני 2004
Anonymous 2009-10-26 21:31:41

הועתק: שתיל הקרן החדשה לישראל (25.12004)
link:http://shatil.org.il/site/blog.asp?blogid=1&itemid=107502460160662706
Anonymous 2009-10-26 21:31:09

ציטוט: היידי דאן הלוי כותבת ב"מארב (אומנות, תרבות ומדיה) (2004-09-03) Ma'arav מארב - מאפר האפוקליפסה: אוטופיה ד"ר יעקב הכט, ...דן באופיו של האינטרנט במאמרו הדמוקרטיה ברשת והמרחב הציבורי הווירטואלי כמגזר רביעי". המגזר הרביעי הזה, הוא טוען, מיוחד בשל אופי היחסים שלו עם המגזרים הכלכלי, הממשלתי והאזרחי. בחלל הייחודי שלו, טוען ד"ר הכט, יכולה להתקיים קהילה שאינה נתונה למגבלות "העולם האמיתי". את החופש המיוחל, הוא טוען, יכולים להבטיח הפרוטוקולים החברתיים הפתוחים שמכתיב אופיה המרושת והבלתי ההיררכי של התקשורת המתווכת באמצעות מחשבים. טכנולוגיות תקשורת חדשות מאפשרות צורות חדשות של שיח. "המרחב הווירטואלי", כותב ד"ר הכט, "אינו שיקוף ושכפול של מערכות הכוח, המוסדות והתנועות החברתיות המאפיינים את חברת האוף-ליין המוכרת. לכן מתאים המרחב לקיים בו שיח מתמיד לפחות ברמת התודעה, ללא כבלי כפייה חברתיים". הכט מציג גרסה מעונבת יותר של האידיאולוגיה שהניעה את ג'ון פרי ברלו (המוכר גם כתמלילן של הגרייטפול-דד, ולאחרונה גם בזכות פעילויותיו עם ה-Electronic Freedom Foundation) לכתוב את הצהרת העצמאות של הסייבר-ספייס, שהתפרסמה בפברואר 1996.
link:http://www.maarav.org.il/classes/PUItem.php?lang=HEB&id=258
Anonymous 2009-10-26 21:30:27

מצוטט על ידי IS "ישראבלוג, מחאת הבלוגרים (30/12/2003) " המרחב הציבורי הווירטואלי לדעת ד"ר הכט, היא מסגרת בעלת תנאים מתאימים לשיח דמוקרטי אלקטרוני. נראה כי זו עדיין מסגרת אליטיסטית, שגם במידה והסדר החברתי בה אינו משקף באורח ישיר הסדרים חברתיים ומערכות כוח המאפיינות את העולם האמיתי הרי אין בה כדי להבטיח את השתתפות מירב האזרחים בפעילות הפוליטית והאזרחית, ודומה כי תועלתה להעצמת ממדי ההשתתפות בדמוקרטיה דורשת חשיבה עתידית מפוכחת.
link:http://israblog.nana.co.il/blogread.asp?blog=8785&blogcode=301354
Anonymous 2009-10-26 21:29:16

מצוטט על ידי ' יש' ב"אינטרנט לאן?-BSH הפורטל לשוויון זכויות ולצדק חברתי בלוג - יותר מאתר אישי (20/11/2003) ד"ר יעקב הכט כתב שהבלוגים הם יותר מאתרים אישיים שעברו שידורג שכן הטכנולוגיה מאפשרת גם לבלוגרים להיהפך למעין עיתונאים חובבים למשל במטאפורה של הייד פארק וירטואלי ולשדר חדשות ללא צנזורה או להנחות תוכנית אירוח.
link:http://www.bsh.co.il/forums/ShowMessage2.asp?id=336212&Fnumber=34&SunId=342029
Anonymous 2009-10-26 21:28:03

מומלץ: בבילוגרפיה בקורס במשפטים באוניברסיטת חיפה (2003)....בפתח הדיון, כדאי להיזכר בעקרונות היסוד של חופש הביטוי, ....קיראו את מאמרה של פרופ' אלקין-קורן, ובחומר הרשות, את מאמרו של ד"ר יעקב הכט).
link:http://lawcourses.haifa.ac.il/infolaw/index/main/plan/plan.htm#i1
Anonymous 2009-10-26 21:27:10

מומלץ: על ידי ד"ר אלון הסגל בקורס "מידע וחשיבה עסקית" המחלקה ללימודי המידע אוניברסיטת בר אילן
link:http://www.is.biu.ac.il/courses/971_syl.doc
Anonymous 2009-10-26 21:26:34

ציטוט בעתירה מה"הדמוקרטיה ברשת והמרחב הציבורי הווירטואלי" בבית המשפט העליון בירושלים בג"ץ /06
בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק
Posted image

link:http://www.shatil.org.il/files/arabedu_atira.compu__0.doc
Anonymous 2009-10-26 21:23:05

מופיע ברשימת הביבליוגרפית של פרופ' שמואל ליימן-ווילציג בקורס "עידן המידע: תקשורת, פוליטיקה וחברה במאה ה-21" 71-669-01 (בר-אילן 2009)
Only registered users can write comments!