Apprehensions and Concerns of the Digital World
   

  List of all the Articles [HEB]:

2003 Apprehensions and Concerns of the Digital World
          (2 Comments)
2001 The Digital Youth
          (11 Comments)
2001 Elders as Human Capital
          (4 Comments)
Apprehensions and Concerns of the Digital World Print E-mail
Saturday, 04 January 2003 11:56
המתח בין טבעו החופשי של הסייברספייס לבין עולמות הנורמות והחוק מקבל לעיתים לבוש של פאניקה מוסרית שמניעיה עשויים להיות, בין השאר, טכנופוביה, והתוצאה שלה כאוס משפטי. תגובה למאמרו של גיורא רוזן, "דיגיטליות, עוצמה והמעמד החדש בישראל"
Comments
איזי פיסי - הדרכת מחשבים (8.3. 2013-07-02 12:49:22

ציטוט..... "…התערבות המחוקק אינה בהכרח מועילה שכן חלק מהסוגיות אינן ניתנות כלל לאכיפה באמצעות חקיקה. קיים מתח בין טבעו של העולם הקיברנטי (מרחב וירטואלי)
ועולמות הנורמות והחוק. סביר למדי כי בעיות מבניות מעיבות על הקשיים בהחלת עולמות המוסר, החוק והנורמה על תקשורת מתווכת המחשב"…
(מתוך דבריו של ד"ר יעקב הכט במושב החורף של עמותת אשנ"ב).
הטוקבקים למאמר
Anonymous 2012-02-05 15:41:22

14 הטוקבקים למאמר מופיעים באתר המחשבים של YNET בו התפרסם המאמר
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2484934,00.html
Only registered users can write comments!