The Digital Youth
   

  List of all the Articles [HEB]:

The Digital Youth Print E-mail
Sunday, 04 November 2001 11:56

נעורים דיגיטאליים - לראשונה בהיסטוריה האנושית בני הנוער, הגדלים בסביבה דיגיטלית, מסתדרים טוב יותר מהוריהם ואף יודעים הרבה יותר מהם על החידושים המרכזיים בחברה (1998 Tapscott). בני הנוער מפנימים את הפוטנציאל הטמון באינטרנט - הם נלהבים, הם סקרנים ומציבי אתגרים והם מבקשים להטביע את חותמם על העולם. הם כבולים פחות למנגנונים הפורמליזם ופתוחים יותר לפעילות חברתית בלתי פורמלית

Comments
יאיר תמי(2012) מאפייני שיח הפייסבוק בקרב נוער מתבג
כנס "שפה וחברה בעידן הדיגיטלי 2015-08-22 12:22:33

ציטוט "....באינטרנט קיימת מערכת חדשה של כלים לביטוי עצמי, ובני הנוער נחשפים אליה ומשתמשים בה יותר מכל קבוצה חברתית אחרת
מהי השפעת הווטסאפ, מסנג'ר, תוכנות מסרים, הצ'אטים ע
מאגר עבודות סמינריוניות עבודה 2015-03-30 15:15:07

"נעורים דיגיטאליים", מושג שתבע יעקב הכט, מנסה להגדיר את מיקומם של בני הנוער בתמונה החברתית הכללית. לראשונה בהיסטוריה האנושית בני הנוער, הגדלים בסביבה דיגיטאלית, מסתדרים טוב יותר מהוריהם ואף יודעים הרבה יותר מהם על החידושים הטכנולוגיים המרכזיים. בני הנוער מפנימים את הפוטנציאל הטמון באינטרנט - הם נלהבים, סקרנים ומציבה אתגרים ומבקשים להטביע את חותמם על העולם. בני הנוער כבולים פחות למנגנונים הפורמאליים ופתוחים יותר לפעילות חברתית בלתי פורמאלית...
בני הנוער המשתייכים לנעורים הדיגיטאליים מתאפיינים בסממנים הבאים: הם נולדו לסביבה דיגיטאלית, משחקים במשחקים וירטואליים, עוסקים במדע בדיוני, פעילים בספורט, לובשים את מיטב האופנה, ונהנים מהמדיה האינטראקטיבית. (הכט).
"מאפייני שיח הפייסבוק
דר תמר יאיר 2012-09-17 08:27:23

ציטוט בהרצאתה של דר תמר יאיר "מאפייני שיח הפייסבוק בקרב נוער מתבגר והשתמעויותיהם"
בכינוס האחד עשר של האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה ב - 24 ביוני 2011
ד"ר דן בוכניק 2011-11-22 21:01:42

הדר אילנה ורם דורית (2004) "השפעת צ'אטים ותוכנות IM על התנהגות חברתית של בני נוער"
עבודה סמינריונית "במערכות מידע בחינוך" בהדרכת ד"ר דן בוכניק
...."נעורים דיגיטאליים", מושג שטבע יעקב הכט, מנסה להגדיר את מיקומם של בני הנוער בתמונה החברתית הכללית.לראשונה בהיסטוריה האנושית בני הנוער, הגדלים בסביבה דיגיטאלית, מסתדרים טוב יותר מהוריהם ואף יודעים הרבה יותר מהם על החידושים הטכנולוגיים המרכזיים. בני הנוער מפנימים את הפוטנציאל הטמון באינטרנט - הם נלהבים, סקרנים ומציבי אתגרים ומבקשים להטביע את חותמם על העולם. בני הנוער כבולים פחות למנגנונים הפורמאליים ופתוחים יותר לפעילות חברתית בלתי פורמאלית.....
ראובן כהנא 2011-11-22 16:00:08

ביבליוגרפיה בספרו של ראובן כהנא "נעורים והקוד הבלתי-פורמאלי" 2007
בהוצאת מוסד ביאליק והאוניברסיטה העברית
דר אריאל פרידמן - מכללת אורני 2011-11-22 13:21:30

ברשימות ביבליוגרפיות: דר אריאל פרידמן "מתבגרים מתבגרות ותקשורת" לשנת 2011 מכללת אורנים http://info.oranim.ac.il/oranim2/Intercrs.exe/slbs?crscd=11106002081'%F901
Anonymous 2009-10-18 05:51:49

מומלץ ורדה גיל בקורס "שימושי טכנולוגיות בחח"ק" (תשס"ג) אורנים
link:http://info.oranim.ac.il/home/home.exe/1552/1560
Anonymous 2009-10-18 05:50:26

באתר החינוך הבלתי פורמלי (החב"פ) בית ברל link:http://hbp.org.il
Anonymous 2009-10-18 05:48:51

בבילוגרפיה בספרו של חיים עמית "ייעוץ בעידן של אי וודאות" 2003 link:http://hamit.co.il/community.asp
Anonymous 2009-10-18 03:47:06

ציטוט של מיטל מירלי בעבודה סמינריונת " אינטרנט זה לא משחק ילדים" במכללת שערי משפט 2005
link:http://clickit.ort.org.il/files/txt/100116407/729458397.doc
Anonymous 2009-10-18 03:46:19

ציטוט בספרו של ראובן כהנא "נעורים והקוד הבלתי פורמלי" (2007) עמוד 204 , ירושלים: מאגנס
Only registered users can write comments!