Elders as Human Capital
   

  List of all the Articles [HEB]:

Elders as Human Capital Print E-mail
Monday, 04 June 2001 11:56
משאבי ההון האנושי של הגיל השלישי מקבלים משמעות חדשה במאה ה-21 אפילו בתנאי אבטלה. הטכנולוגיות החדשות משפרות את התנאים בעבודה ומקטינות את השחיקה הפיזית של העובדים. גם טכנולוגיות "העבודה מרחוק" משפרות את אפשרויות העבודה לשכירים ולעצמאים מבוגרים.
הגיל השלישי הולך וכובש לעצמו מעמד מחודש בחברה וכבעל אינטרסים משלו כצרכן וכיצרן, על השינויים המתרחשים יעידו גם הפרסומים השונים ומגוונים ומספרם הרב של אתרי האינטרנט המיועדים לגיל השלישי. (ראו מקורות).
Comments
Add New
המרכז הרב תחומי לתעסוקת מבוגרי 2011-12-01 17:16:39

המאמר הועתק במלואו לאתר של המרכז הרב תחומי לתעסוקת מבוגרים 60 פלוס
http://www.taasuka60plus.org.il/50plus/info/articles50/2/mamro_shl_yaekb_hact_el_haazdknot.doc
ניצן סילמן, שופט 2011-11-22 14:34:55

ציטוט מפסק דין של בית משפט לענייני משפחה בקריות
בפני כב' השופט ניצן סילמן 01 פברואר 2011
http://fridmanmedical.com/lawyer25534.html
"סעיף ד' מאמר נוסף המופיע הנו "להזדקן בישראל 2002" מאת ד"ר יעקב הכט".
Anonymous 2009-11-17 13:57:14

בביבליוגרפיה של ד"ר שמואל כהן בקורס "עקרונות בהשקעות" מכון לנדנר.
סתו/ תש"ע 2009
Anonymous 2009-10-18 03:45:17

ביבלוגרפיה: פרופ' חיים גזיאל אוניברסיטת בר-אילן, החוג המשולב למדעי החברה,סמינריון עיוני,"ניהול כח אדם" (74-420-01) שנת הלימודים תשס"ו- - 2006
Write comment
Name:
Email:
 
Website:
Title:
Please input the anti-spam code that you can read in the image.